24.11.06

Salinització d'aqüífers

Procès pel qual es dóna una entrada d'aigua marina a un aquïfer. Amb la baixada del nivell freàtic dels aqüífers degut a la seva sobreexplotació, es permet l'entrada d'aigua de la mar i salitnitza tot l'aqüífer. A la península Ibèrica, ha hagut un ús i abús de l'aigua geològica i ha baixat ràpidament el nivell freàtic el que ha provocat una entrada massiva d'aigua marina a les reserves geològiques d'aigua.