13.2.07

sex ratio

Index de relació entre sexes dintre d'una poblacio. Assenyala el nombre de varons per cada 100 dones en un moment determinat.