8.3.07

conreus transgènics

Varietats de conreu modificades genèticament per aconseguir que els conreus augmentin la seva producció o que tinguin unes qualitats de adients als gustos del consumidor i també per a que les plantes o arbres siguin resistents a determinades plages o paràsits

Calador


LLocs on es calen les xarxes. És a dir, aquelles bandes on hi ha una quantitat de peix considerable d'unes espècies determinades (bentòniques o pel.làgiques) on van un nombre determinat de vaixells a cercar les seves captures