12.12.06

Règim fluvial nival

Règim d'un riu en el qual l'alimentació d'aquest prové de la fusió de la neu; per tant el moment d'aigües altes es dóna a la primavera quan es produeix el desglaç. Ex Riu Ter.