20.12.06

Taxa d'envelliment

Taxa de feminitat

Taxa de masculinitat

Taxa de fecunditat

Població disseminada

Població concentrada

És aquella població que ocupa un territori de manera continuada i agrupada, fent que la totalitat de les persones que hi resideixen visquin dintre d'una zona determinada

Moviment migratori de retorn

Mortalitat infantil

Migració pendular

Cicle demogràfic modern


Model de creixement demogràfic caracteritzat per tenir un creixement vegetatiu molt reduït, i fins i tot, decreixement per tenir: unes taxes de mortalitat molt baixes, sense gaire presència de mortalitat catastròfica i amb una mortalitat infantil molt baixa i unes taxes de natalitat molt baixes i unes taxes de fecunditat per deval de l'umbral crític del 2,1 fills per dona en edat fèrtil. Tot ixò genera un creixement general molt lent i es plasma en piràmides de població amb forma d'ojiva de base estreta, població adulta i vella molt abultada i molt alta ( se sol donar en zones d'alt IDH i es caracteritza per tenir una esperança de vida molt elevada)

Cicle demogràfic antic

Model demogràfic caracteritzat per tenir un creixement vegetaiu molt baix, unes taxes de natalitat molt elevades (al voltant el 40 per mil) i unes taxes de mortalitat molt elevades , amb aparició d'episodis de mortalitat catastròfica constant i la presència d'una mortlitat infantil molt elevada. Tot això genera que el creixement demogràfic sigui lent i moltes vegades hi hagi decreixement com a conseqüència de le mortalitat catastròfiques. Aquest model demogràfic genera una piràmide de població triangular amb una base molt ampla i una altura reduïda per tenir una esperança de vida molt curta.

Padró

Document estadístic on es recull informació sobre la població d'un muncipi. Aquesta informació, no té una finalitat purament estadística( com és la del cens) sinó una finalitat més d'acció i administració del municipi. Durant el S.XX es realitzaven i actualitzaven els any acabats en 0 ó 5 (des de 1991 els anys acabats en 1 i 6), però actualment, amb la introducció de mitjans telemàtics es realitza una actualització mensual, per tant conté les dades més fiables. Si comparam el cens i el padró podem veure que el cens serveix per a saber "quants i com som", mentre que el padró per saber "on i com vivim".

Cens

Document estadístic realitzat per l'INE on es recull informació diversa sobre la població d'un país. Es tracta d'un anàlisi de la població en un moment determinat i recull les característiques d'edat, distribució per sexes, estudis, etc... . Aquests cens es realitzen a data 31 de març dels anys acabats 1, cada dècada