25.11.06

Meseta

Extensió de terreny plana i elevada respecte a la resta de relleu que l'envolta

Portolà


Mapa que representa les línies de costa i que serveix per marcar derives de navegació. Aquests portolans eren fonamentals al segle XV i assenyalaven els principals ports i les línies de costa. Es desenvolupa una escola de portolans molt important a les Balears . Jafudà Cresques.

Clima mediterrani


Clima característic de la costa oest dels continents, caracteritzat per tenir unes temperatures mitjanes entre 12 i 14 º i amb una amplitud tèrmica moderada. Es donen el màxim tèrmics als mesos de juliol i agost . Pel que fa a les precipitacions, es donen els màxims pluiviomètrics al març i a l'octubre. Aquestes precipitacions se solen donar de forma torrencial i subtada formant revingudes.