17.11.06

Geografia


Ciència que tracta d'analitzar i extreure conclusions sobre les relacions de l'home i el medi establint les conseqüències que d'això se'n deriven. Tracta d'entendre el paisatge i explicar-lo analitzant els diferents elements.

2 comentarios:

ecasanova dijo...

La geografia utilitza diferents ciències i per això es diu que és una ciència sintètica i se solen distingir dues grans branques: la geografia física, que analitza els diferents trets del medi i la geografia humana que analita les societats, la seva organització i la manera de relacionar-se amb el medi

Nyla dijo...

Conjuntament,aquestes dues,Geografia física(que estudia els comportaments del medi ambient i medi natural o terrestre) i Geografia humana(que estudia la població humana:com som,com actuem,com ens organitzam..etc) conformen la Geografía.