20.12.06

Taxa de fecunditat

5 comentarios:

Noelia dijo...

La taxa de fecunditat és una estadística demogràfica que indica el terme mitjà de fills que una dona tindria si visqués fins a la fi de la seva edat reproductiva i tingués fills d'acord a la taxa de fertilitat per a cada grup d'edat.Aquesta estadística és un mesurament del nivell de fertilitat més directe que no pas la taxa de natalitat, ja que indica els fills per dona. A més, la taxa de fecunditat ens mostra el potencial de canvi que té una població. Una taxa de fecunditat de dos fills per dona és considerada com a taxa de reemplaçament poblacional, ja que permet estabilitat en la població total d'una regió o país.Una taxa de fecunditat superior indica que la població està creixent,pel contrari una taxa inferior indica que la població està disminuint i envellint.

Noemí GO dijo...

Per exemple: a Espanya,la taxa de fecunditat no es suficientment alta com per a reemplaçar la població actual. Això causa que la piramide de població tendeixi a envellir-se.

Aida B dijo...

Aquest reemplaçament de la població depèn directament de les dones, ja que són les que tenen els fills. Per tant, si neixen poques dones, la possibilitat de reemplaçament quan aquestes tinguin fills disminueix. Podem calcular el nombre d' al-lotes que neixen mitjançant la taxa de reproducció (nombre d'al-lotes nascudes/ dones en edat de tenir fills multiplicat per 1000).

IRENE dijo...

...la fecunditat sa situat inclus per sota del nivell de substitució, estimat en 2,1 fills per dona. Aquesta estimació es el producte d'una copleja combinació de canvis recents en actituts relacionades amb els canvis en els nivells de urbanitització, industrialització i alfabetitzacio, ja als segles XVIII i XIX, en molts paisos europeus, l'accès al primer matrimoni es donava a edats mes avançades que en altres parts del mòn (habitualment als 23 anys pero tambè 28 i 29) i es continuava mantenint una notable proporció de dones solteras. Aixo va iniciar unes pautes de nupcialitat i fecunditat mes limitades, mentres que a mitjans del segle XX es va comensar a donar una generalitzacio de la educacio, la definitiva insercio laboral de la dona, els nous canvis en les pautes matrimonials o la influenca institucional (legislacio sobre l'abort, la opciò a una fecunditat planificada) han afavorit el descens actual en la fecunditat i la natalitat.

elenatt dijo...

Peró en aquests últims anys, amb l'arribada de dones inmigrants aqueta taxa tendeix a recuperar-se, ja que porten el seu model demogràfic. Com es tracta de zones subdesenvolupades es caracteristic tenir més fills.