25.3.07

Indústria maduraUna industria es considera madura quan arriba un moment en que es redueix el creixement de les vendes i aquestes s’estabilitzen. També ho fan els costos i com a conseqüència els beneficis tendeixen a estabilitzar-se.
Per a prolongar aquesta fase s’ha de procurar l’accés a nous segments del mercat, diferenciant el producte produït i cercant nous usos per al mateix, augmentant d’aquesta manera el nombre de consumidors. Per fer front a la competència en cada segment poden desenvolupar-se estratègies de marques múltiples que competeixen entre si i amb les de les empreses competidores.
Exemples:
-Actualment la industria del ciment es considera una industria madura ja que ha arribat un moment en que s’ha estabilitzat i cerca expandir-se.
-Un exemple concret és el de l’empresa Cemex España, S.A., la qual compta amb plantes de producció de ciment, morter...situades sobretot a les Illes Balears i a part de la costa Mediterrània.


No hay comentarios: