25.3.07

Ocupació extrahoteleraOcupació extra-hotelera: Forma d'allotjament turístic que no inclou els hotels.Els turistes s'estableixen a campings i campaments entre d'altres.Aquests turistes(de baix cost) actuen com a excursionistes. L'oferta d'aquesta ocupació sol estar localitzada en zones com bungalós, apartaments i cases de vacances...(a vegades aquesta ocupació pot ser inclús il·legal);Degut que alguns d'aquests allotjaments no paguin els impostos que els pertoca. Existeixen zones preparades per a aquest tipus d'allotjaments situades en qualsevol lloc,tals com:tendes de campanya millor preparades i col·locades en zones adequades com són els campings,roulotes.. El grau d'ocupació hotelera i extrahotelera vària segons el mes i la zona. Aquests tenen l'avantatge de practicar esports a l'aire lliure,per això és troben amb contacte mes directe amb la natura i caracteristiques d'aquesta.

No hay comentarios: