12.3.07

Policultiu


4 comentarios:

Ana AB dijo...

És el sistema de conreu basat en diverses produccions agrícoles, és característic de l’agricultura tradicional per la necessitat de cobrir totes les necessitats alimentàries. És característic del minifundi i dels camps tancats.
Ex: aquest tipus de cultiu està present a totes les zones hortofrutícoles d’Espanya, on es cultiva un producte o altre segons els preus o les demandes del mercat interior o exterior: les hortes de València, Alacant, Múrcia, Almeria, La Rioja, Navarra i el País Basc. A Balears és típica l’agricultura de policultiu per pisos.

Paula dijo...

Sistema en el qual dos o més espècies de vegetals es planten amb suficient proximitat d'espai per a donar com resultat una competència inter-específica o complementació.
Aquest sistema agrícola es basat en el cultio simultani de diverses espècies vegetals.

Noemí GO dijo...

Entre els policultius de reguiu destaca l'horta, que combina el cultiu de pebrots, fruiters, tomàquets, enciams, etc. El policultivo mediterrani de secà alterna dos cultius un dels quals serveix de complement a l'altre (són el blat de moro i els llegums que complementen als fruiters i farratges). El tamany de l'explotació és petit o mitjà i la producció es dirigeix al consum familiar i a l'alimentació del bestiar si els excedents són reduïts; en cas contrari es destina al comerç.

Rosa dijo...

esto es una caca de blog si quereis ver un blog chulo visitad este y si os gusta os haceis seguidores.
www.putyourdreaminaction.blogspot.com
BESOS♥