25.11.06

Meseta

Extensió de terreny plana i elevada respecte a la resta de relleu que l'envolta

1 comentario:

Nyla dijo...

La messeta és una forma de relleu poc extesa i poc accidentada,la seva part superior és plana o ondada.Está envoltada normalment per vessants.La formació de messetes pot ser per una elevació del terreny provocada per forces tectòniques o per erosió del terreny circumdant.
Exemple:La Messeta Central és l'unitat de relleu més antiga de la Península Ibèrica.Ocupa la major part del territori del país,amb una elevació de 600 i 700 m,envoltada gairebé per complet de cordilleres que la separen de les zones costeres.Aquesta,está dividida per la meitat,on es va forma el Sistema Central,aïllant la messeta nord de la messeta sud.