25.11.06

Portolà


Mapa que representa les línies de costa i que serveix per marcar derives de navegació. Aquests portolans eren fonamentals al segle XV i assenyalaven els principals ports i les línies de costa. Es desenvolupa una escola de portolans molt important a les Balears . Jafudà Cresques.

1 comentario:

Nyla dijo...

Portolà,abans era un mapa on si reflectien únicament les línies de la costa i els ports principals;ara són cartes de navegació que contenen la situació geogràfica dels llocs més notables de la costa amb indicació de rutes i distàncies marítimes.
Exemple:Les Isones,llibre il.lustrat amb mapes que contenen la situació geogràfica dels llocs més notables.