20.12.06

Mortalitat infantil

5 comentarios:

Anónimo dijo...

Indica el nombre d'infants que moren abans d'arribar a un any dividit el nombre d'infants vius per 1000.
És considera elevada si supera el 30 per mil i baixa si es inferior al 15 per mil.
Aquesta taxa determina si un pais esta desenvolupat o subdesenvolupat ja que en els primers la taxa de mortalitat infantil és baixa i als segons en trobem amb una taxa de mortalitat infantil elevada.

Ex. Espanya te una mortalitat infantil molt baixa, al voltant del 6 per mil.

Dani Ortiz

Teresa dijo...

Aquesta taxa està directament relacionada amb els avanços tècnics i sanitaris, i amb l’índex de desenvolupament humà.

Aida B dijo...

Uns estudis realitzats al 2003 revelaren que els països amb una menor mortalitat infantil són Noruega i Islàndia, amb una mortalitat menor al 3 per mil en nadons menors a un any mentre que el Níger,a l'Africa presenta la mortalitat infantil més elevada (154 per mil).

(per concretar una mica, no se si serveix)

Noelia dijo...

Al règim demogràfic antic,la mortalitat infantil era elevada degut al baix nivell de vida i les males condicions médiques i sanitàries.
En la transició demogràfica,va haver un descens de la mortalitat infantil gràcies als progressos de la perdiatría en general.
I per últim,al règim demogràfic actual,la mortalitat infantil es molt baixa,paracticament inexistent; les principals causes son les enfermetats de la primera infància o les malformacions congénites.

elenatt dijo...

La baixada dràstica de la mortalitat infantil va ser la que va permetre el baby-boom (63-65).