20.12.06

Taxa de feminitat

4 comentarios:

Angel dijo...

La taxa de feminitat es aquella per la qual es sap la relació entre població femenina i població total. Es calcula dividint el nombre de dones entre la població total, en un mateix territori i determinat moment.

noemí go dijo...

Actualment a Espanya, al contrari que en altres èpoques, la taxa de feminitat es superior a causa del gran nombre d'immigrants femenines que rep el país.

Ana AB dijo...

Aquesta taxa sol ser favorable a les dones en els grups d'edats més vells, ja que aquestes tenen una major esperança de vida que els homes.

Aida B dijo...

La taxa de feminitat, no es calcula dividint el nombre de dones entre la població total, sinó dividint el nombre d' homes entre el nombre de dones i multiplicant per 100 (s'expressa en %). D'aquesta manera obtenim el nombre d'homes per cada 100 dones.

EX: Una taxa de feminitat del 40%, indica que hi ha 40 homes per cada 100 dones.