20.12.06

Taxa d'envelliment

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Nombre de persones de 65 anys o més en relació a la població total multiplicat per 1000.
A partir del 15% podem parlar d'una població vella.

Ex. A Espanya la taxa d'envelliment esta augmentant a causa de la reducció de la mortalitat i la disminució de la natalitat, fet que esta provocant un envelliment de la població


Dani Ortiz

ElenaTT dijo...

Amb el canvi demogràfic que hem tengut la taxa ha augmentat radicalment. Augmenta l'IDH, canvi alimentari, desenvolupament económic, millores higèniques...ha fet que augmenti l'esperança de vida. Aoxó ha fet augmentar "l'index de dependència", que posa en relació la població activa i passiva. Això pot generar consequències económiques importants. A més la generació del baby-boom comença a envellir-se i aixó

Joan dijo...

En realitat, molts dels indicadors que anomenem taxes són proporcions o percentages.

Per definició, una tzxa és un flux (un fenòem: natalitat, mortalitat...) entre un estoc (població mitjana, etc.). En aquest cas, l'indicador que comentes és un percentatge, ja que és un estoc entre un altre estoc i el primer està inclòs dins el segon. S'expressa majoritàriament en forma de percentatge.

Fixa't que en realitat, la taxa d'atur no és una taxa...

Joan Alberich
Professor de geografia de la URV