29.1.07

CBD

Central Bussines Distrit

6 comentarios:

Laura León dijo...

Es tracta dels barris més importants de les grans ciutats i àrees metropolitanes, en els que la funció residencial està molt reduïda, ja que són zones on es concentra l'activitat terciària. Aquests barris tenen una funció administrativa i comercial.
A Espanya comença a desenvolupar-se al s.XIX.
Ex: Les avingudes de Palma

Noelia dijo...

A la deficició anterior cal afegir:

Durant la epoca d'auge industrial va haver zones del nucli antic,els edificis del qual,van ser substituïts per uns altres de major altura,volum i preu on la morfologia no guarda relació amb la tradicional de la zona,rebent activitats terciàries amb el consegüent desplaçament dels usos residencials.
En les grans ciutats el centre de negocis s'ha anat desplaçant cap a l'eixample,quedant aquell com un subcentre comercial,però en les restants es manté la identificació entre nucli antic i centre comercial.

Aida B dijo...

Un exemple més comprensible i proper per a nosaltres pel fet de trobar-se a la nostra ciutat seria l' Avinguda Espanya de Vila.

Paula dijo...

A les definicions anteriors cal afegir:
A les grans ciutats com Madrid o Barcelona s'ha desplaçat als eixamples.És localitzen als voltants del centre històric,al principi de les eixamples.

elena dijo...

No crec que sigui un bon exemple, ja que si tenim que dir un nom en concret seria més representatiu l'Avinguda Compte Rosselló o l'Avinguda Isidor Macavich

Ana AB dijo...

És la zona on el preu del sòl i dels pisos és el més elevat de la ciutat