29.1.07

Nuclis dormitori

Relacionar amb àrees metropolitanes i megalòpol.lis

4 comentarios:

ELENA TT dijo...

Són aquelles zones q tenen caràcter residencial i que es desenvolupen a les rodalies de les ciutats, però dintre de l'àrea metropolitana. Poden estar relacionades amb els polígons industrials. Estàn dotats de serveis mínims, tenes comunicació important amb la ciutat i genera conmuters.

A Espanya apareixen a partir dels anys 60 degut a l'exode rural, s'han desenvoupat de manera ràpida

Ex:Arganda a Madrid

Teresa dijo...

Es pot afegir que: els nuclis dormitori solen ser barris de la perifèria de les ciutats.Els seus habitants no hi realitzen cap activitat econòmica, sinó que es desplacen al centre urbà per a treballar i per a altres activitats (compres importants, oci, tràmits burocràtics, etc.)

Aida B dijo...

Per completar una mica la definició podem afegir que a partir dels anys 40 s'adoptà l'estil internacional en la construcció dels habitatges aïllats que constitueixen aquestos nuclis. D'aquesta arquitectura internacional cal destacar a l'arquitecte i urbanista Le Corbusier i es caracteritza per aixecar els edificis sobre pilotis, per ser edificis alts amb nombre impar de pissos, una planta de serveis (bugaderia...) i per últim, als baixos s'establí un espai de relació per no perdre la identitat de barris.

Paula dijo...

Podem afegir a la definició de Elena que al voltant d'aquesta corona que envolta la ciutat s'estableixen els anomenats nuclis satèl.lits.