29.1.07

Eixample

4 comentarios:

Anónimo dijo...

És una ampliació planificada que apareix com a conseqüéncia del creixement de la ciutat al segle XIX. Aquestes és formen gràcies al plantejament urbanístic i es troben separats del centre històric per mitjà de les vies de cintura.
Està format per un entramat de carrers amples i rectes. En aqusta zona es solen trobar els habitatges de la burgesia de la zona, així com els edifics dedicats al comerç i oficines de negocis (CBD).
Un exemple de eixample per exemple, es Vara de Rei a Eivissa.

Dani Ortiz

Noelia Alcala dijo...

De la definició anterior caldria esmentar que era antigament quan es trobaven els habitatges de la burgesia, i que també es trobaben els habitatges del proletariat però de diferents característiques:
Dintre de l'eixample hi ha arees que van acollir a la burgesia industrial i comercial,generalment amb plànol en matricula i trama en mases amb cases àmples i de bona qualitat,i arees que van acollir al proletariat industrial amb plànol irregular,trama molt densa i cases petites de dolents materials.

Paula dijo...

A les definicions anteriors,per acabar de completarlas podem afegir:
Que es tracta d'un espai concret sobre el qual s'assenta la ciutat.Es dona després de la Revolució Industrial que arriba més tard que a la resta d'europa.El disseny del centre urbà té en compte factors concrets que el centre històric no té com el trànsit..etc.Ex:Plà cerdà de Barcelona

Ana AB dijo...

Cal destacar la presència de xamfrans que apareixen per facilitar el trànsit als mitjans de transport que apareixen durant la industrialització i la creació de les diagonals.