29.1.07

Directrius d'Ordenació Territorial

Relacionar amb : POOT, PTI,s i PGOU

2 comentarios:

Noelia alcala dijo...

són les mesures i actuacions publiques que es prenen per atenuar els efectes negatius sobre el medi ambient i les condicions generals de vida de la població que els processos econòmics i socials poden produïr a un territori.Tenen com a objectius bàsics aconseguir un desenvolupament equilibrat entre els diferents àmbits territorials i sectorials, establir una utilització sostenible del sòl i dels recursos naturals i protegir la qualitat ambiental, el paisatge, la biodiversitat i el patrimoni històric.

Exemple: són les directrius bàsiques per ordenar el territori de la totalitat de les Illes Balears,aprovades amb rang de llei en 1999

Ana AB dijo...

Un altre objectiu de les DOT és aconseguir una millor distribució de l'espai entre els usos i activitats productives.