29.1.07

Perifèria urbana

Fer esment als "hiterlands" i la teoria de Christaller

1 comentario:

Aida B dijo...

Espai que envolta un nucli poblacional o ciutat. En aquest espai es troben situats els polígons industrials, fàbriques, zones residencials de diferents categories ( chaboles, barris obrers, segones residències..es produeix un contrast), que segueixen formant part de la ciutat, reben l'influència d'aquesta i envolten els principals eixos de transport o vies de comunicació que els comuniquen directament amb la ciutat.
Aquesta àrea d'influència d'una ciutat rep el nom de hinterland i té caracter circular (sense importar la forma de la ciutat). Podem distingir entre el hinterland primari i el secundari. El darrer no es troba directament influenciat per la ciutat ( Ex: Madrid-la serra, on es troben les segones residències). Aquestes àreas d'influència secundària de diferents ciutats sovint es superposen. El geògraf alemany Christaller, a partir d'aquest fenòmen, elaborà la seva teoría, la qual afirma que les ciutats s'organitzen a partir de zones d'influència de caràcter hexagonal. Aquesta teoría permet deduïr una jerarquía de nuclis i àreas d'influència, així com la relació entre ells.

Ex: El polígon industrial de sa Blanca Dona forma part de la perifèria urbana de la ciutat d' Eivissa.