29.1.07

Polígon residencial

2 comentarios:

Amanda dijo...

Es tracta de una unitat urbanística, constituida per una superficie delimitada de terreny per fins de valoració catastral, ordenació urbana, planificació industrial, comerical. Aquestos barris estan situats a la periferia d les ciutats constituit per blocs de vivenda col.lectiva amb funcio principal la residencial. A Espanya sorgiren a partir del desenvolupisme dels anys 60. Per exemple: Can Misses a la ciutat de Eivissa

Paula dijo...

A la definició anterior podem afegir:
És l'unitat de planificació urbanística situat a la perifèria de la ciutat amb funció residencial,s'estableix per ampliar la ciutat i está constituït per blocs de vivendes col.lectives.