7.3.07

Agricultura de reguiu

3 comentarios:

elenatt dijo...

Es aquella agricultura que rep aigua d'aportacions hidriques o de l'aigua de la pluja.
L'agricultura de regadiu permet una agricultura intensiva, d'alts rendiments tot i presentar diversos problemes com l'ús de tècniques inadequades, la sobreexplotació de l'aigua, etc.

A Espanya aquesta agricultura a augmentat al llarg del s.XX gràcies, sobretot, a l'actuació estatal.
Ex: Les àrees d'Espanya amb major pes de regadiu són el litoral mediterrani, les valls de l'Ebre i del Duero

Paula dijo...

Aquest aport d'aigua per part de l'agricultor, es fa mitjançant el subministrament que es capta de lleres superficials naturals o artificials, o mitjançant l'extracció d'aigües subterrànies dels pous.Els mètodes més comuns de reg són:Per solcs o canals , inundació,aspersión , degoteig o reg localitzat

Noemí GO dijo...

Aquest tipus d'agricultura requereix un gran suministre d'aigua mitjatçant diversos mètodes artificials, ja nombrats per paula anteriorment. Aquesta tambè requereix grans inversions economiques a més d'un desenvolupament tecnic avançat. Dins dels cultius propis de reguiu, destacarem els frutals, el coto i l'arrós.
Ex: En Andalucía l'agricultura de reguiu es concentra en el valle del Guadalquivir ( arrós a sevilla i cotò a Córdoba ) en la vega de granada ( policultiu ) i en el litoral.