7.3.07

Agricultura de secà

3 comentarios:

elenatt dijo...

És l'agricultura que és pràctica en terrenys que per les seves condicions atmosfèriques no necessiten suport adicional d'aigua (franja atlàntica, o bé on zones on les condicions atmosfèriques ocassionen un dèficit d'humitat.

Aquesta agricultura de secà es própia de l'Espanya inerior. Es basa en la triologia mediterrània: vi, oli i cereals.

Aida B dijo...

Altra forma de definir aquest concepte és la següent:
Es aquella agricultura en la que l'home no realitza una aportació d'aigua si no que s'aprofita la que, per la seva situació i condicions atmosfèrique favorables, rep directament el conreu.
Aquest tipus de conreu és el més proper a la simple recol.lecció i inicialment era l'únic que podia realitzar-se sense comptar amb gaires infraestructures encara que actualment ha evolucionat molt tecnicament i, malgrat que no s'aporti aigua, si que s'empren adobs i substàncies químiques.

Ex: L'ametller, els pèsols, les cebes...poden cultivar-se en secà.

Paula dijo...

Aquest tipus d'agricultura és sense aport d'aigua per part del mateix agricultor, ja que el sòl es nodreix de la pluja i/o aigües subterrànies.
Ex:Alguns cultius de secà típics del Mediterrani són:-Cereals: blat, ordi, sègol, girasol -Llegums: cigrons, pèsols, faves -Arbres fruiters: ametller, albercoquer, olivera -Altres arbres: algarrobo.