7.3.07

Agroturisme


Explotació turística l'activitat de la qual es desenvolupa dintre d'una explotació agrària i com a forma de complementació dels ingressos d'aquesta explotació


4 comentarios:

noemi go dijo...

s'enten per agroturisme la prestació de qualsevol tipus de servei turístic, per motius vacacionals i mitjançant preus, realitzat en vivendes construides amb anterioritat a l'1 de gener de 1960, situades en terrenys no urbanitzables i en una finca que siga una explotació agrícola, ganadera o forestal y que ocupi, al menys, media UTH (Unitat-Treball-Home)

Teresa dijo...

és una branca del turisme alternatiu que consisteix en la prestació de serveis turístics dins d’una explotació agrària durant els períodes vacacionals. Els objectius d’aquest tipus de turisme són la millora del nivell de vida de la població rural, que obté així un complement de la seva renda, l’increment del nombre de places turístiques i evitar l’èxode rural, aprofitar econòmicament espais rurals ja abandonats i garantir la protecció del medi natural.

Ana AB dijo...

Les comunitats precursores de l'agroturisme varen ser Catalunya,Navarra i les Illes Balears, però s'ha estés per tot el territori.
Actualment, està en retrocés devant del turisme rural a l'interior peninsular.

Paula dijo...

Aquests allotjaments(caserios)rurals ademas de participar en activitats agrícoles disposen d'activitats de turisme actiu: senderisme, cavalls, etc que criden l'atenció de la població.Pel que fa al seu vessant econòmic, a més de la xifra de negocis com allotjament, restauració, activitats d'oci..podem destacar altres aspectes beneficiosos com:La rehabilitació del patrimoni arquitectònic i cultural,la reactivació de l'economia local,comercialització directa dels productes agroalimentarios i artesans,reconeixement del paper de la dona en el mitjà rural..
Ex:construcció típica rural i uniat familiar d'explotació agrícola i ramadera) del País Basc