25.3.07

PIB b(Producte interior brut)


PIB- El Producte Interior Brut és el valor monetari total de la producció corrent de béns i serveis d'un país durant un període (normalment és un trimestre o un any), deduint la part debuda a bens i serveis estrangers i sumant la part obtinguda en altres països. El PIB és una magnitud d'estoc, doncs comptabilitza només els béns i serveis produïts durant l'etapa d'estudi.
Pel que fa al càlcul del PIB, pot fer-se segons el preu dels factors o dels preus de mercat. La relació entre ambdós s'obté restant el PIB al cost de mercat, els impostos indirectes lligats a la producció i restant-li les subvencions a l'explotació.

No hay comentarios: