12.3.07

Població activa

3 comentarios:

Teresa dijo...

És la part de la població que està en edat de treballar (entre 16 i 65 anys) i que treballa o presenta disponibilitat de fer-ho, per això dins de la població activa s’inclouen aquells que treballen (població ocupada) i aquells que no treballen però que cerquen treball (població aturada). S’expressa en tants per cent i es calcula mitjançant la Taxa d’Activitat, que relaciona el nombre d’actius amb la població total

dani dijo...

Actualment, la població activa espanyola supera els 16 milions

Paula dijo...

La població activa es pot classificar tenint en compte diversos criteris, com: la branca o sector d'activitat, l'ocupació, la situació professional, etcètera.
Exemple:En una enquesta de població activa trobarem dades com:el context demogràfic,la situació laboral,la durada del treball,la segona activitat,ingressos ..etc