25.3.07

PrivatizacióPrivatització: Conversió d'una empresa guvernamental,un bé o una activitat pública al sector privat(empresa de propietat privada).L'opció de compra (normalment de Deute Públic)és amb pacte de venda a un preu determinat.Aquesta venda genera béns i serveis finals i intermedis,aquests béns i serveis són produïts en un lloc i un període determinat i solen ser a curt termini. És una transferència d'actius públics a una titularitat privada;Aquestes empreses o organismes solen ser de l'Estat. La privatització comporta 3 problemes: -Preocupació per la "extranjerización" -Preocupació per la "monopolització" -Preocupació per la "qualitat del sector privat comprador''. Exemple:En Europa, la política de privatització ha pres un nou auge amb la decisió del Govern francès de privatitzar total o parcialment unes 21 empreses, incloent Elf Aquitaine, l'empresa petroliera i la famosa companyia de carros Renault. -Imatges que serveixen com a exemples per a entendre o veure un poc mijor la política de la privatització. *(Per a la fotografia corresponent a la privatització de l'aigua) Privatització de l'aigua:El Banc Mundial, ha defensat permanentment la tesi que la forma d'augmentar la disponibilitat d'aigua, és tractant-la com un producte més del sòl i del subsòl, que com el coure, l'or i el petroli, ha de ser explorat i desenvolupat per «capitals privats» que tinguin l'al·licient de la «guany» per a animar-se a invertir.

No hay comentarios: