25.3.07

Sector primariSector Primari: Esta format per aquelles activitats económiques relacionades amb l’obtenció de recursos de la natura. Aquestes activitats són entre altres, l’agricultura, la ramaderia, la mineria, la pesca i l’explotació forestal. Es una explotació directa, que exigeix que les persones estiguin a prop de la natura. Actualment a Espanya el sector primari no arriba a ocupar el 5.3% de la població activa, contra el 65% del sector terciari o de serveis. Això ens indica que actualment hi ha una certa terciarització de l’economia espanyola. Ex. Una activitat del sector primari es l’agricultura.

No hay comentarios: