25.3.07

Reindustrialització

Reindustralització: És una política territorial i industrial que té com a objectius descongestionar les grans aglomeracions urbano-industrials, per a la qual cosa es traslladen algunes indústries cap a altres regions o es fomenta la instal·lació d’indústries a àrees que han patit crisis industrials o una desindustrialització. A Espanya s’intentà la reindustrialització a partir dels Plans de Desenvolupament dels anys 60 i durant els anys 80 arran de les polítiques de reconversió industrial.

No hay comentarios: