25.3.07

Deslocalització industrial

Procés generat per la saturació d’un espai industrial. En Espanya es produeix durant la crisi del 75 en les zones on hi havia deseconomies d’escala, per fer front a aquest problema es creen les ZUR i les ZUI (zones d’urgent reindustrialització i industrialització ). A partir d’aquest moment hi ha un canvi en el teixit industrial passem d’una indústria pesant a una lleugera.
Exemple: la creació de polígons de descongestió.

No hay comentarios: