12.3.07

Repoblació forestal

Relació amb la PAC i amb la resta d'activitats agràries, la seva evolució i l'evolució de l'explotació forestal a Espanya.

3 comentarios:

noelia alcalá dijo...

Plantació d´arbres en lugars on no creixen o han desaparegut,tractant d´aturar els catastròfics efectes que té la deforestació sobre el sòl obtenent també un recurs econòmic dels productes forestals.

Ana AB dijo...

Actualment la UE dòna subvencions per a la protecció del medi ambient i faciliten que es duguin a terme les repoblacions forestals.
Exemple: A Galicia es va dur a terme una repoblació forestal amb eucaliptus.

Paula dijo...

Aquesta repoblació necessita que la massa forestal sigui estable en el mitjà al qual s'a replantat al llarg del temps per a la seva pròpia supervivència, desenvolupament i reproducció,sense dependre de la intervenció humana constant, encara que si es realitzin tractaments selvícolas com(control de plagues, podes, defensa contra incendis, etc.)Inclouen objectius productors:orientats a una producció de matèries primeres i béns directes(fruits,fusta,suro,etc),i objectius protectors que es plantegen quan les pretensions es refereixen a l'obtenció de beneficis indirectes de la massa(protecció del sòl,conservació de la vida silvestre,etc;aquests ultimos s'imposen en les repoblacions espanyoles,destinades a defensar el sòl de l'erosió.