25.3.07

Taxa d'atur


Taxa d’atur: Indicador socioeconómic que posa en relació el nombre d’aturats amb el total de la població activa. S’expresa en tants per cent. Als països subdesenvolupats la taxa d’atur sol ser elevada; són paisos amb poques indústries que generen pocs llocs de treball per aixó en aquests paissos es produeix una emigració important cap als paisos desenvolupats. Entre les causes principals de la desocupació als paissos desenvolupats destaquen la mecanització de moles procesos productius amb la consegüent reducció de mà d’obra i les crisis económiques.En aquests paisos sol haver una elevada taxa d’atur femení. Ex: nombre d’aturats a Evissa.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hvala za intiresnuyu iformatsiyu