25.3.07

Sector terciari

Sector terciari: és el sector econòmic que ocupa totes les activitats considerades com un servei, que no produeixen béns materials de forma directa, sinó que són béns no transformats però que satisfan una necessitat de la població, com per exemple: el comerç, el transport, la sanitat, l’educació, el turisme, la restauració, etc. En els països desenvolupats és el sector que crea més llocs de treball perquè tenen una economia terciaritzada. També és el sector econòmic més femeneitzat.
A Espanya més d’un 60% de la població activa pertany a aquest sector.

No hay comentarios: