25.3.07

Tour operator


Tour operador: Són companyies majoristes especialitzades en l’organització del turisme, especialment internacional. Venen al client un viatge de forma directa o per mitjà d’intermediaris. Aquestes companyies prèviament han contractat els establiments hotelers.
Generalment, el viatge que venen inclou l’estància i el transllat i té uns preus avantajosos (quasi sempre un poc més barats que en altres llocs). A més tenen en compte els gustos de les persones per possar les ofertes.

Alguns exemples de tour operador són: Alpitour, Iberojet

No hay comentarios: