25.3.07

Trasnsport discrecional

Transport discrecional: Servei de transport de caràcter privat amb uns preus i unes rutes que no tenen perquè repetir-se, que permet el desplaçament, principalment, de persones i normalment contractac per una agència. Ex: un tour turístic.

No hay comentarios: