20.12.06

Padró

Document estadístic on es recull informació sobre la població d'un muncipi. Aquesta informació, no té una finalitat purament estadística( com és la del cens) sinó una finalitat més d'acció i administració del municipi. Durant el S.XX es realitzaven i actualitzaven els any acabats en 0 ó 5 (des de 1991 els anys acabats en 1 i 6), però actualment, amb la introducció de mitjans telemàtics es realitza una actualització mensual, per tant conté les dades més fiables. Si comparam el cens i el padró podem veure que el cens serveix per a saber "quants i com som", mentre que el padró per saber "on i com vivim".

3 comentarios:

Aida B dijo...

El padró realitza un anàlisi diacrònic de la població, és a dir, es valoren els canvis que s'han produït amb el pas d'un període de temps (en aquest cas curt).

Noelia dijo...

Document que proporciona la relació de veïns d´un municipi.Es realitza cada 5 anys í té com a finalitat conèixer preriòdicament totes les dades dels habitants(número,edat,sexe,profesió,etc)que facilitin el control de la població i un futur estableciment d´impossicions o beneficis administratius,a part de servir,en l´àmbit polític,com a recompte de la masa d´electors.

Noelia dijo...

Exemple: Padrò municipal d´Eivissa