29.1.07

Barraquisme

Fenòmen no exclusiu de les ciutats dels països subdesenvolupats

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Es una forma d`habitat tipica dels grans centres urbans d`atracció inmigratoria, que es caracteritza per infravivendes o barraques(chabolas) surguides a sòl ilegal, autoconstruides, amb greus deficiencies en fonamentació i materials, i que manquen dels serveis elementals(aigua, llum, sanejament..). En Espanya arriba a la maxima dimensio en la decade de 1950 per l`exode rural massiu. Per solucionar aquest problema s`han creat les campanyes d`eradicació del barranquisme (chabalismo), que afecta avui en dia a grups marginats e inmigrants. Es solen establir a les afores, periferies, rodalies.. de les ciutats, com es el cas d`Andalucía, que està constituida per families d`etnia gitana. Irene

Paula dijo...

Aquest problema el trobam principalment quan la gent arriba a la ciutat(immigrants en major part)i no troba vivenda o no la pot pagar.Les zones on aquest es desenvolupa són zones marginades económicament i socialment.

Aida B dijo...

Profusió de vivendes molt precàries, desprovistes dels serveis més bàsics, d'autoconstrucció i fetes generalment amb materials de demolició o de rebuig, de superfície molt escassa, sobre terrenys quasi sempre marginals. És l'efecte de l'afluència migratòria a les grans ciutats dels països on les necessitats de vivenda no estan degudament programades, on es dóna un creixement urbà descontrolat, en situació de desprotecció per a les poblacions immigrants d'origen rural, i en molts casos ètnicament diferenciades. A Espanya aquest fenomen es coneix com a chabolismo , a Amèrica Llatina amb diversitat de denominacions ( ranchitos , a Venezuela; villas-miseria a l'Argentina; favelas , al Brasil, etc.).