25.3.07

Enregies alternatives

Energies que no són les més usades actualment, que són alternatives a les d'origen fossil que s'utilitzen actualment

1 comentario:

Aida B dijo...

Cal citar quines són aquestes energies alternatives. Trobem: l'energia eòlica, la maremotriu, la geotèrmica, la hidràulica, la de la biomassa i l'energia solar.
Actualment a Espanya s'intenta promoure l'ús de l'energia solar, molt abundant sobretot al litoral.