25.3.07

Sector públicEmpreses i institucions que depenen de l'Estat en una economia nacional.
L'activitat econòmica del sector públic abraça totes aquelles activitats que l'Estat (Administració local i central) i les seves empreses posseeixen o controlen. El seu paper i volum depenen en gran mesura del que a cada moment es considera interès públic; això requereix definir amb antelació l'àmbit d'aquest interès general. El més usual és que el sector públic constitueixi un elevat percentatge de l'economia d'un país i influeixi sobre l'activitat econòmica global. Un exemple que aclareix aquesta darrera afirmació és el següent: el Govern pot limitar el creixement dels salaris dels funcionaris per a evitar possibles augments de la inflació, realitzant així una política de preus i rendes extraoficial. Pel que fa al context històric, a partir de la II Guerra Mundial molts països van fomentar el creixement del sector públic però a partir de la dècada dels 80 aquesta mentalitat va canviar i a partir dels anys 90 la majoria de governs va decidir privatitzar gran part de les empreses relacionades, sobretot, amb les telecomunicacions, la banca o la energia.
Exemples: L’ hospital Can Misses a Eivissa, les escoles públiques o, a nivell nacional, la Loteria Nacional i els diferents Ministeris del Govern formen part del sector públic.
Pàgina web d'interès: www.sectorpublico.com

No hay comentarios: