25.3.07

Sector privat
Sector privat: La classificació entre sector públic i privat esta determinada per a qui pertany els medis de producció. Com ja hem vist, en el cas del sector públic, aquestos mitjans de producció pertanyen a l’Estat, en canvi els del sector privat pertanyen a una empresa privada.
El sector privat (empreses, centres d'innovació i associacions) suposa un 55,8% de la participació mentre que el sector públic (universitats, organismes públics d'investigació i la pròpia administració) un 44,3% de les tornades financeres obtinguts per l'Estat.
Un exemple de empresa propia del sector privat és telefónica, la qual és, actualment, una de les empreses més importants del nostre país.

No hay comentarios: