25.3.07

Sector secundariSector secundari: és el sector de l’economia d’un país que aplega les activitats industrials que transformen les primeres matèries o els productes no elaborats en productes elaborats, és a dir, les activitats extractives o mineres, la producció d'energia i la indústria i la construcció. Actualment a Espanya el tant per cent de la població activa que es dedica a aquest sector està al voltant del 30%, i a Balears una quarta part de la població (25’35%).
Un exemple d’activitat secundària a Espanya seria la indústria siderúrgica, que es concentra al nord de la P.I , i concretament a les Balears l’activitat secundària més important és la construcció.

No hay comentarios: